Zapraszamy do nauki w naszej szkole

Gdańska Szkoła Zawodowa została wpisana do ewidencji szkół prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska – zaświadczenie Nr 448/ZSZ/15, jest Szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych.

Jesteśmy nową Szkołą, która prowadzi kształcenie dziewcząt i chłopców mających zainteresowania dotyczące:

  • samochodów i szeroko pojętej motoryzacji w klasach „samochodowych”,
  • budownictwa, nowoczesnych konstrukcji w klasach „budowlanych”,
  • koni, jazdy konnej, opieki nad koniem.

Ważne jest jakie masz zainteresowania praktyczne i czy chcesz pracować w danym zawodzie !

Kształcimy w zawodach, które dają możliwość ciekawej pracy i dobrych zarobków.

Organem prowadzącym Gdańskiej Szkoły Zawodowej jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Gdańsku.

Czekamy na Ciebie, wypełnij kwestionariusz już dziś. Skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na wszystkie pytania. Z A P R A S Z A M Y

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two + 6 =

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.