Zapisy

Do Gdańskich Szkół Zawodowych przyjmujemy

W S Z Y S T K I C H chętnych, którzy spełniają następujące warunki:

  • ukończone15 lat (rocznikowo) lub więcej,
  • ukończone gimnazjum,
  • dobry stan zdrowia,
  • zainteresowanie wybranym zawodem.

Wymagane dokumenty

  • Świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • Zaświadczenie o zdanym egzaminie gimnazjalnym,
  • 2 zdjęcia,
  • Odpis aktu urodzenia (kserokopia),
  • Karta zdrowia

Gdańskie Szkoły Zawodowe

Nazwa

tryb

nauki

Nauczane przedmioty

Zajęcia praktyczne

Lp.

zawodu

ogólne

zawodowe

Zawodowe praktyczne

1.

jeździec

*nauka trwa

3 lata

*lekcje odbywają się 3 dni w tyg.

*zajęcia praktyczne 2 dni

w tyg.

*nauka kończy się Państwowym Egzaminem Zawodowym

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

Język polski,

Język angielski, Historia,

Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości, Geografia,

Biologia,

Chemia,

Fizyka, Matematyka, Informatyka, Wychowanie fizyczne,

Edukacja dla bezpieczeństwa,

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

Chów i użytkowanie koni, Nauka jeździectwa, Trening koni, Język obcy zawodowy, Podejmowanie

i prowadzenie działalności gospodarczej

Pracownia użytkowania koni

2 dni w tyg. na terenie Hipodromu Sopot, w stajni

2.

blacharz samochodowy

Podstawy konstrukcji maszyn, Podstawy technik wytwarzania

w blacharstwie, Technologia napraw nadwozi samochodowych, Działalność gospodarcza w branży mechanicznej, Język obcy zawodowy.

Prace blacharskie

2 dni w tyg. na terenie wybranego warsztatu samochodowego

3.

Lakiernik

Podstawy konstrukcji maszyn, Podstawy technik wytwarzania, Technologia prac lakierniczych, Działalność gospodarcza w branży mechanicznej,
Język obcy zawodowy

Konstrukcje maszyn, Prace lakiernicze

2 dni w tyg. na terenie wybranego warsztatu samochodowego

4.

murarz-tynkarz

Budownictwo ogólne, Dokumentacja techniczna, Technologia murarstwa i tynkarstwa, Język obcy zawodowy, Działalność gospodarcza w
budownictwie

Pracownia murarsko – tynkarska

2 dni w tyg. na terenie wybranego zakładu budowlanego

5.

monter konstrukcji budowlanych

Budownictwo ogólne Dokumentacja techniczna, Konstrukcje budowlane, Język obcy zawodowy, Działalność gospodarcza w budownictwie

Pracownia konstrukcji budowlanych

2 dni w tyg. na terenie wybranego zakładu budowlanego