Monter konstrukcji budowlanych

zawód: monter konstrukcji budowlanych

symbol zawodu: 711102

typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży

cykl kształcenia: 3 lata , 3 dni nauki i 2 dni praktyki

podbudowa: gimnazjum

kwalifikacje: K1 – Montaż konstrukcji budowlanych (B.20)

nauczane przedmioty:

*ogólnokształcące:

Język polski, Język angielski, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości, Geografia, Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka, Informatyka, Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa,

*w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Budownictwo ogólne, Dokumentacja techniczna, Konstrukcje budowlane, Język obcy zawodowy, Działalność gospodarcza w budownictwie,

*w kształceniu zawodowym praktycznym:

Pracownia konstrukcji budowlanych (Zajęcia praktyczne)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy trzeciej.