Lakiernik

symbol zawodu: 713201

typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży

cykl kształcenia: 3 lata , 3 dni nauki i 2 dni praktyki

podbudowa: gimnazjum

kwalifikacje: K1 –Wykonywanie prac lakierniczych (M.28.)

nauczane przedmioty:

*ogólnokształcące:

Język polski, Język angielski, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości, Geografia, Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka, Informatyka, Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa,

*w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Podstawy konstrukcji maszyn, Podstawy technik wytwarzania, Technologia prac lakierniczych, Działalność gospodarcza w branży mechanicznej,   Język obcy zawodowy,

*w kształceniu zawodowym praktycznym:

Konstrukcje maszyn, Prace lakiernicze (Zajęcia praktyczne)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy trzeciej.