Blacharz samochodowy

symbol zawodu: 721306

typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży

cykl kształcenia: 3 lata , 3 dni nauki i 2 dni praktyki

podbudowa: gimnazjum

kwalifikacje: K1 –Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych (M.24.)

nauczane przedmioty:

*ogólnokształcące:

Język polski, Język angielski, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości, Geografia, Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka, Informatyka, Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa,

*w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Podstawy konstrukcji maszyn, Podstawy technik wytwarzania w blacharstwie, Technologia napraw nadwozi samochodowych, Działalność gospodarcza w branży mechanicznej, Język obcy zawodowy,

*w kształceniu zawodowym praktycznym:

Prace blacharskie -zajęcia praktyczne (Zajęcia praktyczne)

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy trzeciej.