Baza dydaktyczna

Gdańskie Szkoły Zawodowe korzystają z sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, z których również korzysta , mieszczące się w tym samym budynku Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”.

Sala nr 1

W sali nr 1 urządzono Pracownię budowlaną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz z pakietem programów biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki, próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, narzędzia monterskie i sprzęt pomiarowy, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze i filmy instruktażowe dotyczące robót montażowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich i tynkarskich, normy, aprobaty techniczne i certyfikaty dotyczące jakości materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru  robót betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, tynkarskich, konstrukcji stalowych, żelbetowych i prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, katalogi i instrukcje montażu konstrukcji stalowych, żelbetowych i prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych.

Sala nr 5

W sali nr 5, komputerowej urządzono Pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem oraz  z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunków technicznych, stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, wzory pisma znormalizowanego, modele brył, figur geometrycznych i nadwozi samochodowych, rysunki elementów budowlanych, dokumentacje nadwozi samochodowych oraz dokumentacje projektowe dotyczące    montażu konstrukcji budowlanych.

Sala nr 6

W sali nr 6 urządzono Pracownię  technologii, wyposażoną w:  stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką,  ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, próbki spoiw i powłok lakierniczych, materiałów stosowanych w samochodowych pracach blacharskich, przyrządy do pomiaru twardości, lepkości i elastyczności, higrometry, manometry, przyrządy do wykonywania pomiarów długości i kąta części maszyn, narzędzia i przyrządy stosowane w samochodowych pracach blacharskich, modele urządzeń lakierniczych, modele maszyn i urządzeń do wykonywania samochodowych prac blacharskich, dokumentacje technologiczne, normy, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń blacharskich i lakierniczych, katalogi elementów nadwozi samochodowych.

Organ założycielski Gdańskich Szkół Zawodowych, jego Wydział Kształcenia Zawodowego, od 2008 r. użytkuje spawalnie zlokalizowaną w Spółdzielni Niewidomych SINOL w Gdańsku , ul. Bażyńskiego 32. Obiekty spawalni, jej pomieszczania i wybrane urządzenia będą również użytkowane w celu realizacji niektórych treści programowych, przez uczniów Gdańskich Szkół Zawodowych w kształceniu praktycznym na zajęciach praktycznych, uczniów uczących się w zawodach: blacharz samochodowy i betoniarz – zbrojarz.

Graficzna prezentacja obiektów spawalni przedstawia protokół pomiarów ochronnych instalacji w „Ośrodku Szkolenia Spawaczy”

01

02