Categorized as: Informacje

Zapraszamy do nauki w naszej szkole

Gdańska Szkoła Zawodowa została wpisana do ewidencji szkół prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska – zaświadczenie Nr 448/ZSZ/15, jest Szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych. Jesteśmy nową Szkołą, która prowadzi kształcenie…

Czytaj więcej